เช้านี้ที่หมอชิต

คุรุสภาจ่อถอนใบอนุญาตครู-ผู้บริหารของ ผอ.กอล์ฟ พร้อมตั้งกรรมการสอบ

เช้านี้ที่หมอชิต - คุรุสภาเตรียมถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และใบอนุญาตผู้บริหาร ของ ผอ.กอล์ฟ เบื้องต้นได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้น

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ทางคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้มอบอำนาจให้เลขาธิการคุรุสภา ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง โดยมีหนังสือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี เพื่อขอข้อมูลมาประกอบการพิจารณา หากการสืบข้อเท็จจริงมีมูล ก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง เพื่อนำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวด้วยว่า กรณีนี้ถือครั้งแรกที่ผู้บริหารโรงเรียนก่อเหตุรุนแรง ตอนแรกที่ได้ยินข่าวว่าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน รู้สึกใจหาย และไม่คิดว่าคนที่ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะก่อเหตุแบบนี้

หลังจากนี้จะต้องพิจารณาเรื่องการคัดกรองคนที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา โดยต้องคำนึงถึงวัยวุฒิ วุฒิภาวะ สภาวะทางจิตใจให้ละเอียดมากขึ้น