เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 24 มกราคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 24 มกราคม 2563

ในช่วงวันที่ 24 - 29 ม.ค. 63 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน รักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย...