7HD NEWS IDEA CONTEST

ความเกลียดฉบับออนไลน์ ตอน 1 - NEWSTER มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

7HD NEWS IDEA CONTESTวันนี้ ปัจจุบันโลกโซเชียลกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผู้คนจำนวนมาก แต่โลกโซเชียลก็อาจกลับกลายเป็นดาบสองคม หรืออาจเปลี่ยนชีวิตของใครบางคน เพียงเพราะการถูกแสดงความคิดเห็นเชิงกลั่นแกล้ง ให้ร้าย และข่มเหง หรือที่เรียกกันว่า "บูลลี" น้อง ๆ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทีม NEWSTER จะมาตีแผ่เรื่องนี้ ใน "ความเกลียดฉบับออนไลน์" ตอนที่ 1