ห้องข่าวภาคเที่ยง

วันไหว้ตรุษจีนเยาวราช ช่วยกันลดฝุ่นควัน

ชาวไทยเชื้อสายจีน สวมใส่เสื้อสีแดงเป็นสัญลักษณ์ตรุษจีน และเป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคลของชาวจีน บรรยากาศไหว้เจ้า- บรรพบุรุษ สืบสานประเพณี “ตรุษจีน” ถนนเยาวราช ตามบ้านของชาวไทยเชื้อสายจีน นำเครื่องเซ่นไหว้ อาหารคาว หมู เป็ด ไก่ อาหารหวาน ขนม ผลไม้ ขนมเข่ง ขนมเทียน ขนมถ้วยฟู ขนมสาลี่ ส้ม แอปเปิล องุ่น กล้วย น้ำชา เหล้า และอื่นๆ มาตั้งเรียงไว้บนโต๊ะหน้าบ้าน หน้าร้านค้า และในบ้าน

ลูกหลานในครอบครัว ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้า เทวดาฟ้าดิน ไหว้พระ ขอพร ให้เกิดความสุข ความเจริญ และนำความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่จีน รวมทั้ง ไหว้บรรพบุรุษ แสดงความกตัญญู และระลึกถึง พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย และญาติพี่น้อง ที่ล่วงลับไปแล้ว สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีน

หลังจากทำพิธีไหว้เทพเจ้า บรรพบุรุษ ก็จะเผากระดาษเงิน กระดาษทอง เสื้อผ้ากระดาษ แทนข้าวของเครื่องใช้ ส่งไปให้บรรพบุรุษได้ใช้ หลายบ้าน บอกว่า ปีนี้ จัดชุดกระดาษเงินกระดาษทอง น้อยลง เพื่อช่วยกัน ลดฝุ่นควันมลพิษ PM2.5

วันนี้ ทีมวิจัยโครงการ “การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช" ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจ และใช้เครื่องตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ที่วัดมังกรกมลาวาส พบว่า เช้านี้ บางช่วงเวลา ค่าฝุ่นพุ่งสูง เกิน 100 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร และค่อยๆ ลดระดับลงมา ปีนี้ทางวัดได้ตั้งวางกระถางธูปภายนอกพระอุโบสถ เพื่อไม่ให้ควันธูปสะสมคลุ้งในวัด เพื่อลดปริมาณฝุ่นควันสะสมด้วย