7HD ร้อนออนไลน์

เด้ง ชัยวัฒน์ รองผบ.ตร. เข้ากรุ ศปก.ตร.

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อมวลชนและสังคมโซเชียลมีเดียได้ตั้งประเด็นคำถามถึงกรณีที่มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ รอง ผบ.ตร. ท่านหนึ่งไปปฎิบัติราชการประจำที่ ศปก.ตร นั้น

ขอเรียนชี้แจงว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาต มีคำสั่งที่ 28/2563 เรื่อง ข้าราชการดำรวจปฏิบัติราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่ชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และข้อ 8 (1) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 จึงให้ พลตำรวจเอก ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ

โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มีคำสั่งตั้งตั้งแต่ วันที่ 23 ม.ค.2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง