ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำ เขตบางกะปิ กทม.

ภาพที่ประชาชนบันทึกไว้และส่งเรื่องร้องเรียนคอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ช่วยตรวจสอบว่างานปรับปรุงถนนเสรีไทย ซอย 7 เชื่อมซอยศรีบูรพา 22 งบประมาณกว่า 18.9 ล้านบาท ถูกต้องตามแบบสัญญาจ้าง หรือไม่ เนื่องจากสังเกตว่าไม่มีการเทคอนกรีตหยาบ 10 เซนติเมตร ส่วนทรายหยาบ หนา 10 เซนติเมตร น่าจะไม่ได้บดอัดเช่นกัน ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรง ทีมข่าวลงพื้นที่วันจันทร์ ที่ผ่านมา พบว่าผู้รับจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมลาดผิวทางใหม่เสร็จแล้ว พบความชำรุดที่พื้นผิวถนนหลายจุด เมื่อล้วงเข้าไปในโพรงพบว่าเปื่อยยุ่ย

นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานเขตบางกะปิ ลงพื้นที่ชี้แจง แต่ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ ระบุงานวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร เป็นไปตามมาตรฐานงานทาง กรุงเทพมหานคร ตามแบบ มน.-05 คือ ไม่มีงานเทคอนกรีตหยาบ ยืนยันไม่มีการคิดค่างานส่วนนี้ และไม่กระทบความมั่นคงแข็งแรง โดยเป็นแบบที่ กทม.ใช้งานมานาน 10 ปีแล้ว

อย่างไรก็ตามยอมรับว่างานก่อสร้างไม่เรียบร้อยเนื่องจากติดปัญหางานรื้อและวางแนวท่อประปาใหม่ จัดทำโดยการประปานครหลวง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ล่าช้า 3 เดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างต่อสัญญาให้ผู้รับจ้าง พร้อมแจ้งแก้ไขงานที่ชำรุด ซึ่งยังไม่มีการตรวจรับโครงการนี้

ไม่เฉพาะคอลัมน์หมายเลข 7 ที่ให้ความสำคัญ ก่อนหน้านี้เพจดังอย่างปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ก็ออกมาตั้งข้อสังเกตคุณภาพงานก่อสร้าง พร้อมฝากไปยัง สตง. ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดิน ช่วยติดตาม เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่า เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อาศัยในแฟลตการเคหะคลองจั่น และต้องพบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7