ห้องข่าวภาคเที่ยง

ชาวไทยเชื้อสายจีนในหลายจังหวัด นำครอบครัวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

จังหวัดนครสวรรค์ คนไทยเชื้อสายจีนหันมาตั้งโต๊ะไหว้เจ้าตามหน้าร้าน และบ้านพัก น้อยลง แต่จะนำอาหารหวาน และอาหารคาว พร้อมผลไม้ เข้าไปไหว้ตามศาลเจ้า ตั้งแต่เมื่อคืนหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาตลอดจนสายของวันนี้ ทำให้บรรยากาศตามศาลเจ้าคึกคักเต็มไปด้วยผู้ที่เดินทางไปไหว้เข้าตามประเพณี ทั้งนี้มาจากสภาวะเศรษฐกิจ รวมไปถึงคนรุ่นใหม่ ประยุกต์ประเพณีที่บรรพบุรุษได้สืบทอดมาให้เข้ากับการดำเนินชีวิตใจปัจจุบัน

ที่จังหวัดนครราชสีมา บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ชาวไทยเชื้อสายจีน นำเครื่องเซ่นไหว้มาไหว้สักการะขอพรท้าวสุรนารี หรือย่าโม กันอย่างเนืองแน่น เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันตรุษจีน โดยไม่มีการจุดธูปเทียน เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นควันพิษในอากาศ ตามมาตรการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ที่จังหวัดปัตตานี ที่ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ที่ประทับของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และเทพเจ้า 29 องค์ ชาวไทยเชื้อสายจีน ได้นำเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ มาสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว รวมทั้งนำของไปเซ่นไหว้ที่สุสานบรรพบุรุษ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที และความก้าวหน้าของลูกหลาน ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ขณะที่ทางศาลเจ้าได้มีการเตรียมสถานที่ไว้รองรับ ทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งมาเลเซีย สิงคโปร์ ที่ทุกๆ ปีจะเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง