ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดกำแพงเพชร

เวลา 19.50 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน มาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษา 4,427 คน โดยชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 สมาชิกได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ทุกปี โดยในปี 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ สำหรับศูนย์เพื่อนใจฯ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตลอดทั้งวัน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ฯ 30 คน ที่คอยผลัดเปลี่ยนเข้าไปดูแลและให้คำปรึกษา ยึดหลักการทำงาน คือ อยู่กันแบบครอบครัว น้องพี่สามารถพึ่งพากันได้ มีบริการให้คำปรึกษาปัญหา เช่น ความรัก ครอบครัว และการเรียน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพัฒนาอีคิวและกิจกรรมสร้างสุข เช่น การเต้น การสอนแต่งหน้า และการเรียนแอกติง

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้ดำเนินโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กและเยาวชน เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง ปัจจุบันเป็นจังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3 และมีสมาชิกฯ อายุ 6-24 ปี จำนวน 170,775 คน

โอกาสนี้พระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกำแพงเพชร ซึ่งเคยติดยาและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพที่มาเฝ้า พร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษา และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน จากสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัด จากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ทูบี นัมเบอร์วัน ร่วมกับทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล 

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด