ข่าวในพระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการพระดาบสสัญจร และติดตามงานออกหน่วยให้บริการประชาชนที่จังหวัดพิษณุโลก

ที่ศาลาการเปรียญวัดห้วยดั้ง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส พร้อมด้วยพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ ตรวจเยี่ยมโครงการพระดาบสสัญจร พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน 10 ชุดไปถวายแด่พระสงฆ์ ทั้งนี้ มูลนิธิพระดาบส ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมพระดาบสสัญจรเพื่อสนองพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในพื้นที่ มอบรถเข็นผู้พิการ ไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ และสิ่งของพระราชทาน 200 ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมปลูกกล้ายางนา 100 ต้น และปล่อยปลากินพืช 50,000 ตัวลงสระน้ำของวัด

จากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การออกหน่วยให้บริการประชาชน ทั้งการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร บริการตรวจเช็กสภาพรถจักรยานยนต์ สาธิตการเผาถ่านแกลบเพื่อทำน้ำส้มควันไม้ กิจกรรมโรงเรียนพระดาบส สาธิตการทำผลิตภัณฑ์ บริการตัดผม มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพทั่วไปและบริการทันตกรรม รวมถึงการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์โอทอปด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด