สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ป.ป.ท.เดินหน้านโยบายการปล่อยให้โกงเท่ากับการโกง

ข้อมูลดังกล่าวมีการเปิดเผยในโอกาสที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. จัดงานครบรอบ 12 ปีการสถาปนา นับตั้งแต่ที่ก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ท. วันที่ 25 มกราคม 2551 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐปี 2563 จะหวังพึ่งเพียงแค่คณะกรรมการ ป.ป.ช. คงไม่สำเร็จ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน การแก้ไขปัญหานี้ของหน่วยงานภาครัฐ ต้องได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและการดำเนินคดีทุจริตต้องรวดเร็ว เป็นธรรม ขณะนี้กำลังพิจารณากฎหมายใหม่ เพื่อเพิ่มอำนาจให้ ป.ป.ท. พิจารณาเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐได้

ขณะที่ พันตำรวจโทวันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปิดเผยผลงานในรอบ 12 ปี รับเรื่องร้องเรียน 37,394 เรื่อง พิจารณาแล้ว 29,225 คดี โดยร้องเรียนการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ มีมากที่สุด 9339 เรื่อง ศาลมีคำพิพากษาแล้ว 174 คดี ดังนั้น ก้าวต่อไปปีที่ 13 ของ ป.ป.ท. จะเดินหน้านโยบายการปล่อยให้โกงเท่ากับการโกง มุ่งเน้นที่งาน 3 ด้านคือ ป้องกัน ป้องปรามและปราบปราม ตั้งเป้าหมายขยายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อยกระดับค่า CPI หรือดัชนีการรับรู้การทุจริตติของประเทศไทยให้มีคะแนนสูงขึ้น