ข่าวในพระราชสำนัก

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปในการสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ พระที่นั่งเวหาศจำรูญ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปในการสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ พระที่นั่งเวหาศจำรูญ พระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระที่นั่งเวหาศจำรูญ มีนามตามภาษาจีนว่า "เทียน เหมง เต้ย" แปลว่า พระที่นั่งฟ้าสว่าง เป็นพระที่นั่งสองชั้น ศิลปะแบบจีน สร้างแล้วเสร็จในปี 2432 ด้วยเงินภาษีอากรที่ทำการค้ากับพ่อค้าชาวจีน เรียกว่า "กรมท่าซ้าย" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปประทับในฤดูหนาว และใช้ออกว่าราชการ ภายในห้องกลางชั้นบนพระที่นั่งฯ ประดิษฐานพระป้ายอยู่ในพระวิมานจีน ทำด้วยไม้แกะสลักผูกลายมังกรชิงแก้ว ส่วนกระจังหน้าพระวิมานแกะสลักลายเป็นรูปกิเลน มีบานประตูไม้ฉลุลาย สามารถเปิด-ปิดได้ 3 คู่ ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน เป็นประจำทุกปี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด