สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

แชะ แซะ ข่าว : พ่อตั้งให้

"ชื่อ" เปรียบเสมือนตัวตน ส่วนใหญ่ชื่อคนมักมี 2 ถึง 3 พยางค์ ปัจจุบันชื่อหลายคนอ่านยาก สืบเนื่องจากความเชื่อ แต่ก็ล้วนมีความเป็นมงคลแก่ชีวิต แชะ แซะ ข่าววันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของ "ชื่อ" ที่แปลกไม่เหมือนใคร