7HD ร้อนออนไลน์

ซูเปอร์โพลชี้คนไทยกังวล ไวรัสโคโรนา 2019-ปากท้อง-การเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องอะไรที่ประชาชนคิดว่าต้องจัดการเร่งด่วน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ผ่าน “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” ด้วยระบบ Net Super Poll จำนวน 5,032 ตัวอย่าง และ “เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม” จำนวน 1,158 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

เมื่อถามว่า ความสุขต่อการเมืองหลังพรรคอนาคตใหม่ไม่ถูกยุบ คะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า กลุ่มคนสนับสนุนรัฐบาลกลับมีค่าเฉลี่ยความสุขสูงกว่ากลุ่มอื่นคือ 6.6 คะแนน ไม่ใช่เพราะรัฐบาลมีผลงานประทับใจแต่เพราะ ไม่อยากเห็นบ้านเมืองวุ่นวาย แต่ถ้ามีใครเป็นรัฐบาลที่ดีกว่าก็พร้อมเปลี่ยนใจ

ดังนั้นเมื่อพรรคอนาคตใหม่ไม่ถูกยุบ จึงมีความสุขเพราะคิดว่าบ้านเมืองจะสงบสุข ซึ่งเป็นลักษณะของกลุ่มคนที่ใกล้เคียงกับกลุ่มพลังเงียบที่มีค่าเฉลี่ยความสุขอยู่ที่ 5.7 คะแนน และกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลได้ 4.7 คะแนน ตามลำดับ ที่น่าเป็นห่วงคือ ความในใจของประชาชนเมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าวันนี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 55.6 ระบุแค่ประคองตัว พออยู่ได้ แต่เกือบ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 30.7 เป็นทุกข์เครียด นอนไม่หลับ และเพียงร้อยละ 13.7 ที่มีความสุขมาก

เรื่องที่ประชาชนคิดว่าต้องการเร่งด่วน ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.9 ต้องการเร่งแก้เดือดร้อน ทำมาหากินขัดสน ค่าครองชีพสูง ร้อยละ 38.1 ระบุไม่เร่งด่วน โดยเกินครึ่งหรือร้อยละ 53.5 ระบุ เร่งแก้ไขนักการเมืองแย่ ๆ ไม่ยอมทำอะไร มัวแต่ทะเลาะกัน อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 68.1 ระบุไม่ต้องเร่งด่วนในการปรับคณะรัฐมนตรี และร้อยละ 85.3 ระบุไม่ต้องเร่งด่วนเปลี่ยนรัฐบาล

เมื่อถามถึง ปัญหาสำคัญที่กังวล พบ 5 ปัญหาสำคัญที่กังวล คือ ร้อยละ 63.9 กังวลปัญหาสุขภาพ โรคระบาดโคโรนาจากจีน โรคจากฝุ่น PM2.5 โรคเครียดนอนไม่หลับ โรคซึมเศร้า โรคประจำตัว ภูมิแพ้ ฯลฯ และร้อยละ 63.4 กังวลปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง ทำมาหากินขัดสน เงินขาดมือ ไม่พอใช้ ร้อยละ 59.2 กังวลปัญหาการเมือง  นักการเมืองมัวแต่ทะเลาะกัน ไม่นิ่ง ชิงเด่น แย่งอำนาจ ร้อยละ 54.4 กังวล ปัญหาสังคม อาชญากรรม ยาเสพติด แหล่งมั่วสุม อันธพาล เดือดร้อนรำคาญ และร้อยละ 52.5 กังวลปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ มลพิษ โรงงานอุตสาหกรรม สร้างความเดือดร้อนประชาชน

ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.นพดล กล่าวว่า  ผลการสำรวจในโลกโซเชียล เกี่ยวกับเรื่องเด่น 3 เรื่อง คือ อภิปรายไม่ไว้วางใจ ปัญหาฝุ่น PM2.5 และโรคระบาดโคโรนาจากจีน พบว่า เรื่องโรคระบาดโคโรนาจากจีน เข้าถึงอารมณ์คนในโลกโซเชียลสูงสุดกว่า 21 ล้านคน มากกว่าปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่มีอยู่กว่า 16 ล้านคน นอกจากนั้นคือ แนวโน้มการเข้าถึงอารมณ์คนในโลกโซเชียล เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจลดต่ำลงเหลือเพียง 850,270 คน จากการดึงข้อมูลในโลกโซเชียลย้อนหลังช่วง 7 วันคือระหว่างวันที่ 19 –25 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/01/26/80Superpoll.jpg