ข่าวเด็ด 7 สี

พบนักท่องเที่ยวหญิงจีนจากเมืองอู่ฮั่น ติดเชื้อไวรัสโคโรนา รายที่ 7 จ.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยต้องสงสัยโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ รายที่ 7 เป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน อายุ 38 ปี จากเมืองอู่ฮั่น แล้วมาล้มป่วยระหว่างท่องเที่ยวในเชียงใหม่ ถูกกักตัว เก็บตัวอย่างเชื้อตรวจรอผล 2 วัน รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สำหรับผู้ป่วยต้องสงสัย 6 คน ก่อนหน้านี้ จากการเก็บตัวอย่างเชื้อไปตรวจไม่ใช่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ขณะเดียวกันสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำวิธีป้องกันตนเองจากโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ด้วย