ข่าวเด็ด 7 สี

ลมพัดแรง ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ลดลง

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศ เช้าวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือ มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้ปกคลุมตอนบนของ สปป.ลาว รวมถึงทางด้านตะวันออกของภาคอีสาน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้าปกคลุมภาคอีสาน ทำให้ภาคอีสาน และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ส่วนภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ซึ่งลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังแรงขึ้น จึงทำให้ฝุ่นละอองและหมอกควันลดการสะสมลง

ขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ และอ่าวไทยตอนล่าง ทำให้ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง คลื่นลมฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน คลื่นสูง 1-2 เมตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง