ข่าวภาคค่ำ

รัฐฯ สั่งเพิ่มมาตรการเข้มคุมฝุ่น PM2.5 พร้อมเร่งแจงให้ประชาชนเข้าใจ

รัฐบาลสั่งทุกจังหวัด เพิ่มมาตรการคุมเข้มแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 พร้อมให้เร่งชี้แจงประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจ

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บอกหลังประเมินผลปฏิบัติการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง หรือ PM2.5 พบว่ายังไม่สามารถควบคุมปริมาณฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ จึงสั่งผู้ว่าราชการทุกจังหวัด และผู้ว่ากรุงเทพฯ เพิ่มมาตรการตรวจสอบที่เข้มข้น โดยเฉพาะแหล่งกำเนิดฝุ่น เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ก่อสร้าง การเผาในที่โล่งแจ้ง กำหนดประเภท และช่วงเวลาที่ห้ามรถบรรทุกเข้าในพื้นที่อย่างเด็ดขาด  

พร้อมขอให้ประชาชนเข้าใจการปฏิบัติงานที่อาจกระทบต่อการสัญจรและการใช้ชีวิตประจำวัน ก็เพื่อให้การแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละอองเกิดผลสัมฤทธิ์ ส่งผลดีต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชนในระยะยาว