7HD NEWS IDEA CONTEST

เพศที่ 3 กับการใช้ชีวิต ตอน 1 - Speed New มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันนี้สะท้อนปัญหาเพศที่หลากหลายในสังคมไทย อาจจะดูเหมือนว่าพวกเขาได้รับการยอมรับ แต่ในความเป็นจริง ยังคงถูกเลือกปฏิบัติและปิดกั้นโอกาส เป็นอย่างไร ไปติดตาม "เพศที่ 3 กับการใช้ชีวิต" ตอนที่ 1 จากผลงานของนักศึกษา ทีม Speed New มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี