เช้าข่าว 7 สี

เงินเก็บเจอปลวกแทะ แลกคืนได้

อย่างกรณีของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ที่มีการแชร์ภาพต่ออย่างแพร่หลาย ได้โพสต์ภาพเงินสด รวมๆแล้วกว่าล้านบาท ที่เปิดออกจากซองสีน้ำตาล แต่ทว่าถูกปลวกแทะกินจนชำรุดเสียหาย

ถ้าเกิดกรณีแบบนี้ ย้ำว่าไม่ต้องตกใจ เพราะว่าสามารถนำธนบัตรที่ชำรุดเสียหายไปแลกคืนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ เพียงนำธนบัตรชำรุดที่ถูกสัตว์หรือแมลงกัดแทะ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ธนาคารออมสิน และธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ และเขียนคำร้องขอแลกเปลี่ยนไว้เป็นหลักฐาน ก่อนนำธนบัตรและหลักฐานมาขอแลกเงินด้วยตนเอง ที่สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.

ย้ำว่า หากมีธนบัตรที่ชำรุด อย่าทิ้งเด็ดขาด นำไปตรวจสอบกับทางธนาคารก่อน โดยหากเป็นธนบัตรชำรุดมีเนื้อธนบัตรเหลืออยู่เกินกว่า 3 ใน 5 ส่วน สามารถแลกเปลี่ยนได้ทันที เต็มตามราคาหน้าธนบัตร ส่วนหากเสียหายเกินนี้ ทางผู้ขอแลกต้องเขียนคำร้องตามแบบที่กำหนด พร้อมแนบธนบัตรชำรุดและสำเนาสมุดบัญชีธนาคารใดก็ได้ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อนำส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณาค่าแลกเปลี่ยน เพียงเท่านี้ก็จะได้รับธนบัตรใบใหม่กลับมาใช้จ่าย