เช้าข่าว 7 สี

กระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มจับสินค้าก๊อบปี้

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ภาพรวมของไทยมีสัดส่วนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบอย่างเข้มข้น กดดันไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดฯ ต่อไป เพื่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย

โดยขณะนี้ทางกรมฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งสุ่มตรวจสอบและจับกุมผู้ค้าที่นำสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะการปลอมเครื่องหมายการค้า มาวางจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ สามารถจำกุมและยึดของกลางได้แล้วกว่า 3,000 ชิ้น เช่น เสื้อผ้า, ชุดกีฬา, นาฬิกา, กระเป๋า, รองเท้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลักลอบจำหน่ายในศูนย์การค้า, ย่านการค้าตามแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในกรุงเทพฯ