7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านวอนขุดหลุมครกแก้ปัญหาภัยแล้ง จ.หนองบัวลำภู

ชาวบ้านเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เรียกร้องให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อนุญาตขุดหลุมขนมครก หรือ บ่อดักน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง

ที่ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง ล่าสุดชาวบ้านร่วมกันลงขันเป็นเงินจำนวน 200,000 บาท เป็นค่าน้ำมัน และค่าแรงให้กับคนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ที่นำรถแบ็กโฮเข้ามาช่วยขุดลอกคลองส่งน้ำให้ชาวบ้าน เพื่อดึงน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ส่งเข้าคลองส่งน้ำให้ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภค

แต่หลังขุดลอกไม่นาน ระดับน้ำที่ปากคลองส่งน้ำลดลง จนดึงน้ำเข้าคลองไม่ได้ ชาวบ้านจึงขออนุญาตทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เจ้าของพื้นที่ ขุดลอกคลองเพิ่มอีก 100 เมตร เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้รับอนุญาต

ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว ชาวบ้านเสนอให้ขุดหลุมขนมครก หรือ บ่อดักน้ำ เนื้อที่ 20 ไร่ เพื่อกักเก็บน้ำช่วงฤดูฝน ซึ่งจะทำให้ชาวบ้าน 7 หมู่บ้านในตำบลหนองเรือ มีน้ำใช้ตลอดฤดูแล้ง