7HD ร้อนออนไลน์

อนุทิน วอนอย่าตื่นตระหนก ไทยมีมาตรการพร้อมรับมือการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงมาตรการควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ที่กำลังระบาดในเมืองอู่ฮั่น ว่า ประเทศไทยยังคงยืนยันผู้ติดเชื้อที่ 8 ราย โดย 3 ราย ได้รักษาหายขาดและกลับบ้านได้แล้ว และมี 2 ราย ที่กำลังรอผลว่ามีอาการดีขึ้นหรือไม่ จะเหลืออยู่ 3 รายที่ยังคงต้องติดตามต่อเนื่อง ขอให้คนไทยอย่าตื่นตระหนก เนื่องจากทางการจีน ได้ยกเลิกเที่ยวบินทุกเที่ยวจากอู่ฮั่นแล้ว ทำให้จำนวนประชากรจากเมืองดังกล่าว ลดลงในหลายๆประเทศ  พร้อมยืนยัน คนไทย 8 รายที่ติดไวรัสโคโรนา เป็นการติดเชื้อมาจากการไปเมืองอู่ฮั่น

ทั้งนี้จากการตรวจสอบอย่างละเอียด ยังไม่พบเรื่องของการติดจากคนสู่คน แต่ความเป็นไปได้ในการติดจากคนสู่คนนั้นมี ซึ่งต้องงดการไปในที่แหล่งชุมชนแออัด หรือมีกลุ่มคนจีนที่เป็นทัวร์อยู่ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ใส่ผ้าปิดปากป้องกัน แต่ยืนยัน กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการรับมืออย่างดี เพราะทุกอย่างทำตามแผนและขั้นตอนอย่างละเอียด ส่วนกรณีการรับคนไทยจากเมืองอู่ฮั่นกลับมานั้น ต้องรอ นายกรัฐมนตรี และ กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการ ซึ่งผู้ที่เป็นนักศึกษาไทย ในเมืองอู่ฮั่น นั้นมีอยู่หลักร้อย ซึ่งทางไทยเตรียมพร้อมเสมอในการนำกลับประเทศ แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน ตั้งแต่การกักตัว การตรวจ รวมถึงการฆ่าเชื้อ

อย่างไรก็ตาม นายอนุทิน ยังได้กล่าวถึงกรณีที่ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สส.พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาแฉเรื่องที่มีคนในพรรคภูมิใจไทย เสียบบัตรแทนกันในวันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 นั้น ยังไม่ได้มีการคุยกับ นายนิพิฏฐ์ เพราะเป็นเรื่องของคนต้นสังกัดนั้นๆจะจัดการเอง และเห็นว่า หากอยู่ร่วมกันก็ต้องพยายามทำงานด้วยกันให้ได้ ส่วนเรื่องภายในพรรคภูมิใจไทย ส่วนตัวจะจัดการเอง เพราะถือเป็นเรื่องของพรรค