ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง 2563

จากปริมาณน้ำต้นทุนและฝนที่ตกน้อยในปี 2562 คือสัญญาณบ่งชี้ ว่าในปีนี้เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งรุนแรงที่สุด ในรอบ 40 ปี

มีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง อนุมัติงบประมาณ จัดทำแผนและมาตรการการใช้น้ำ เพื่อให้น้ำเพียงพอต่อการกิน-ใช้ รักษาระบบนิเวศ และทำการเกษตร จนถึงฤดูฝนเดือนพฤษภาคมปีนี้ 

ภัยแล้งที่เกิดขึ้นไว หลายจังหวัดถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น ทำให้น้ำประปากร่อยจากค่าความเค็มที่เกินมาตรฐานในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ที่สำคัญปีนี้ น้ำมีไม่เพียงพอ สำหรับทำการเกษตร อีกทั้งบางพื้นที่เริ่มไม่มีน้ำกิน นำใช้แล้ว

ความรุนแรงของภัยแล้ง ขยับเข้าสู่ระดับ 2 รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติและอนุมัติงบประมาณ 3,000 ล้านบาท แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อทำน้ำประปาหมู่บ้านและปฏิบัติการฝนหลวง พื้นที่พิเศษทางเศรษฐกิจ