ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจงานสร้างสถานีสูบน้ำคลองท่าทราย ตอนที่ 1

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ขยายผลร่วมกับอดีตผู้ว่า สตง. ตรวจงานสร้างสถานีสูบน้ำคลองท่าทราย ล่าช้า วันที่ 17 มกราคม พบคนงานอยู่ระหว่างก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองท่าทราย ชี้แจง สาเหตุที่งานไม่เสร็จตามสัญญา เนื่องจากพบปัญหาดินสไลด์ตัว

ช่างควบคุมงาน ชี้แจง เทศบาลนครนนทบุรีจ้างออกแบบ เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะ เมื่อผู้รับเหมาเข้าดำเนินงานจึงพบปัญหาแบบไม่สัมพันธ์กับสถานที่จริง อีกทั้งก่อนหน้านี้น้ำท่วม จำเป็นต้องเดินเครื่องสูบน้ำทำให้ผู้รับเหมาเริ่มดำเนินงานได้จริงจังช่วงกลางปีที่แล้ว ทั้งที่สัญญาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559

ปัญหาดินสไลด์ตัวเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ช่างควบคุมงาน เทศบาลนครนนทบุรี ยืนยัน มีแนวทางแก้ไข โดยไม่ต้องรื้อบ้านใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ

วันพรุ่งนี้ขยายผลบ้านเรือนใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ พบรอยแตกร้าวทั่วทั้งหลัง

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7