7HD ร้อนออนไลน์

ชวน กำชับคัดกรองคนเข้ารัฐสภา ป้องกันไวรัสโคโรนาไว้ก่อน

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เผยว่า ได้สั่งการเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา ให้ดูแลป้องกันระมัดระวังเชื้อไวรัสโคโรนาเอาไว้ก่อน โดยผู้ที่ผ่านเข้ามาในรัฐสภาต้องมีการตรวจไข้ ซึ่งจะตั้งจุดคัดกรองไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีความปลอดภัยมากขึ้น ส่วนภายในห้องประชุมจะดูอีกครั้งว่า มีปัญหาที่ต้องให้เจ้าหน้าที่พยาบาล ไปตรวจไข้ภายในห้องประชุมหรือไม่ เพราะสมาชิกทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้ามาในรัฐสภา

ทั้งนี้ก่อนการประชุมวุฒิสภาวันนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้แจ้งให้สมาชิกทราบว่าเนื่องจากขณะนี้มีสภาวะอาการฝุ่น PM2.5 และการระบาดของโรคไข้หวัดธรรมดา และเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนั้นทางสภาฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด และช่วยตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย รวมทั้งแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ส่วนตัวก็เป็นไข้หวัดแต่เป็นไข้หวัดธรรมดา ดังนั้น จะขออนุญาตปิดหน้ากากอนามัยบางครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรค
         
นอกจากนี้พบว่า ด้านในรัฐสภามีการติดข้อความประสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาว่าคืออะไร ที่มาเริ่มระบาดจากไหน การติดต่อ อาการของโรค วิธีการรักษาและป้องกัน