7HD ร้อนออนไลน์

จ.ตาก คุมเข้มชาวจีนใช้ด่านพรมแดนข้ามมาไทยเท่านั้นเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

พันเอกกฤษณ์ กิตยาธิวัฒน์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 พร้อมด้วยนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอดและนายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจติดตามแผนการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โดยเฉพาะท่าเรือริมแม่น้ำเมย ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่อยู่ตรงข้ามกับเมืองฉ่วยโก๊กโก่ จังหวัดเมียวดี ประเทศสหภาพเมียนมา ที่มีนักลงทุนจีนเข้ามาสร้างเมืองขนาดใหญ่และมีชาวจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก 

โดยการตรวจสอบพบว่า บริเวณท่าเรือฝั่งตรงข้าม มีเจ้าหน้าที่ชาวเมียนมาให้ความร่วมเป็นอย่างดีในการตั้งจุดคัดกรองและพยายามแนะนำให้ชาวจีน เดินทางข้ามแดนผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 บริเวณตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด แทนการข้ามแดนผ่านทางเรือ เพื่อให้ได้รับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสโคโรนาอย่างทั่วถึง  หลังจากที่ฝ่ายไทยมีการประสานความร่วมมือกับเมียนมา ผ่านช่องทางคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นทีบีซีไทย-เมียนมา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการระบาดของโรค

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยมีการตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ซักถามประวัติการเดินทาง โดยเน้นหนักในกลุ่มชาวจีน  อย่างไรก็ตาม สำหรับมาตรการการคัดกรองโรคไวรัส โคโรนา ในพื้นที่ชายแดน จะมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้เข้าข่ายต้องสงสัย ของโรคไวรัสโคโรนา