7HD ร้อนออนไลน์

ไวรัสโคโรนา โรคนี้ป้องกันไม่ยาก

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดี กรมควบคุมโรค กล่าวถึงเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ว่า ควรสังเกตผู้ที่มีไข้สูง มีน้ำมูก คัดจมูก มีการไอ หายใจเร็ว หายใจหอบหรือไม่ ซึ่งพวกนี้จะเป็นกลุ่มอาการของ โรคไข้หวัด หรือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ แต่ให้ดูควบคู่ไปกับประวัติของบุคคลนั้นๆ เช่น ถ้าเป็นคนจีน ให้ดูว่าเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่า หรือหากเป็นคนใกล้ตัวแต่มีประวัติไปเที่ยวเมืองจีน กลุ่มพวกนี้ทั้งหมด ถือว่า เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าข่าย ในการที่จะต้องนำมาสอบสวนและควบคุมโรค

ติดต่อได้อย่างไร?

โดยในประเทศไทย มีผู้ป่วยทั้งหมด 8 ราย ซึ่งรักษาจนหายกลับบ้านแล้ว 5 ราย ในจำนวนนี้ มีคนใกล้ชิด และเมื่อนำผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมาตรวจก็ปรากฏว่า ไม่มีคนใดเป็นไข้ ไม่มีคนใดที่ตรวจพบเชื้อ ฉะนั้นเป็นหลักฐานยืนยันว่า แม้ทางทฤษฎีจะติดต่อจากคนไปสู่คนได้ หรือติดต่อเมื่อใกล้ชิดสัมผัส แต่ถ้าเกิดคนนั้นๆ แข็งแรงดี ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยง โอกาสติดมันก็จะน้อยลงไปเอง

ไม่ปิดประเทศ...แต่เราต้องอยู่ให้เป็น?

"ในปัจจุบัน เราเลือกที่จะไม่ปิดประเทศ เพราะว่าองค์การอนามัยโลกก็ไม่ได้ประกาศว่า ภาวะนี้ เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข แต่ประเทศจีน เป็นภาวะฉุกเฉิน เพราะเขาเกิดการระบาดในพื้นที่ หมายความว่า ก็คงจะมีคนจีน ที่อาจจะป่วยเข้ามา ปฏิเสธไม่ได้ แต่เราต้องอยู่ให้เป็น การอยู่ให้เป็น คือหมายความว่า ระบบประเทศ จัดระบบแบบที่ผมบอก การคัดกรองทุกจุด ทั้งสนามบิน โรงพยาบาล ในชุมชน แต่ขณะเดียวกันต้องอาศัยพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ต้องป้องกันตัวเอง สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องช่วยกัน"

การป้องกัน

นพ.สุวรรณชัย โรคนี้ป้องกันไม่ยาก ป้องกันเหมือนไข้หวัดธรรมดา อันดับแรกอย่าไปใกล้ความเสี่ยง เช่นคนที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัด คนที่ไม่สบายและกลับมาจากเมืองจีน อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็นซากสัตว์ หรือสัตว์เป็นๆ ถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องไปเกี่ยวข้อง ให้รีบล้างมือทันทีและล้างมือบ่อยๆ แต่ถ้ามีคนใกล้ชิดที่อาจจะป่วย ต้องรู้จักสวมใส่หน้ากากอนามัย แต่ต้องเลือกให้เหมาะสม ถ้าเกิดเป็นคนใกล้ชิดห่างๆ หน้ากากอนามัยก็เพียงพอ แต่ถ้าต้องดูแลใกล้ชิดทุกวัน ควรเลือกใช้หน้ากาก N 95 แต่อย่างไรก็ตาม แนะนำว่า ให้ปรึกษาผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นหมอใกล้บ้าน หรือโทรมาที่ 1422 สายด่วน กรมควบคุมโรค