7HD ร้อนออนไลน์

จีนสั่งห้ามค้าสัตว์ป่าเด็ดขาด เพื่อสกัดกั้นไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาด

ทางการจีนประกาศแผนการระงับการค้าสัตว์ป่าทั่วประเทศ เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยการตัดสินใจครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากพบว่า การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของผู้ติดเชื้อไวรัสในนครอู่ฮั่น ศูนย์กลางของการแพร่ระบาด ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ใกล้ชิด ระหว่างการระบาด และการจำหน่ายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายในตลาดสดอู่ฮั่น

โดยแถลงการณ์ระงับการค้าสัตว์ป่าทั่วประเทศในครั้งนี้ เป็นการแถลงร่วมกัน โดยสำนักงานบริหารการกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ กระทรวงเกษตรและกิจการชนบท และสำนักงานบริหารป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งชาติจีน ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีและจะไม่ถูกยกเลิกจนกว่าจะมีประกาศการยุติของโรคระบาด

เนื้อหาคำสั่งคือห้ามการค้าสัตว์ป่าทุกรูปแบบในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ตลาดสด ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ขณะเดียวกันทางการจีนสั่งกักกันสถานที่เลี้ยงสัตว์ป่าทุกแห่ง ห้ามการขนส่งและการจำหน่ายสัตว์ป่าจากสถานที่เหล่านี้ ธุรกิจและผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งจะถูกปิดตัว และผู้ต้องสงสัยที่ทำการละเมิดขั้นรุนแรงจะถูกส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางอาญา

ผู้เชี่ยวชาญจีนเผยว่า จากการสำรวจตลาดฝั่งตะวันตกของเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของแผงขายสัตว์ป่าจำนวนมาก พบตัวอย่าง 31 รายการจาก 33 รายการ มีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยผลการศึกษาระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฯ เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่าเป็นอย่างมาก