7HD ร้อนออนไลน์

หนุ่มจีนน้ำใจงามแจกหน้ากากอนามัย 30,000 ชิ้นโดยไม่คิดเงิน

เย่ หลินหัว เจ้าของธุรกิจออนไลน์จากเมืองอี้อู มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน แจกจ่ายหน้ากากอนามัยโดยไม่คิดเงิน จำนวน 30,000 ชิ้น เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งคร่าชีวิตประชาชนแล้วอย่างน้อย 81 รายทั่วประเทศ

เย่ แจกหน้ากากอนามัย เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ผ่านแพลตฟอร์มวีแชตโมเมนท์ (WeChat Moments) ซึ่งผู้ใช้สามารถเขียนเรื่องราวและแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอแก่ผู้ใช้คนอื่นๆ ได้ โดยเขาเผยว่าหน้ากากอนามัยมากกว่า 20,000 ชิ้น กำลังถูกจัดส่งไปยังนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยทางตอนกลาง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวด้วย

ขณะที่หน้ากากอนามัยส่วนที่เหลือถูกนำกลับไปยังบ้านเกิดของเขาในหมู่บ้านโม่เจีย เขตเคอเฉิง เมืองฉวีโจว โดยเขาเผยว่า “ผมได้ส่งหน้ากากอนามัยชุดแรกไปแล้ว และครั้งนี้จะเป็นชุดที่สอง โดยผมนำส่วนที่เหลือกลับมาราว 6,000-7,000 ชิ้น และแจกจ่ายให้กับผู้ที่จำเป็นต้องใช้ที่นี่”

นอกจากการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยโดยไม่คิดเงินแล้ว เย่กับครอบครัวยังสอนเพื่อนบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและอาจขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน ให้ใช้และสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีอีกด้วย