7HD ร้อนออนไลน์

ศรีสุวรรณ แนะใครติดเชื้อโคโรนาในไทย ให้ฟ้องรัฐบาล

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เมื่อคืนท่านนายกฯออกมาแถลงข่าวในโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ หวังสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศและประชาชนไม่ให้ตื่นตระหนกกับปัญหาการแพร่กระจาย-ระบาดของไวรัสโคโรนา แต่กลับไม่ได้สร้างความอุ่นใจและเชื่อมั่นว่าการจัดการปัญหาได้ 100% นั้นต้องทำอย่างไร เพราะการพูดอย่างเดียวแก้ไขปัญหาไม่ได้ กับข้อความจริงที่ว่าเชื้อไวรัสสามารถแฝงในร่างกายก่อนแสดงอาการถึง 2 สัปดาห์ และพบว่ามาตรการการคัดกรองและตรวจสอบนักท่องเที่ยวจีน และนักเดินทางทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศทุกช่องทางหละหลวมมาก เพราะดีแต่พูดหรือไม่ หรือกลัวจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาไทย กลัวเศรษฐกิจเสียหาย(มากไปกว่านี้)โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพและชีวิตคนไทยเยี่ยงนี้

ดังนั้น ถ้าคนไทยที่ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยในช่วงนี้หากติดเชื้อไวรัสโคโรนาขึ้นมา ความรับผิดชอบทั้งหมดต้องตกอยู่ที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขครับ ใครป่วยหรือติดเชื้อในประเทศเพราะเหตุนี้สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเอากับรัฐบาลและ กท.สธ.ได้ครับ ฐานกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรครับ

ไม่ได้เป็นการยุให้คนเป็นความกัน แต่ต้องการส่งสัญญาณให้รัฐบาลรู้ว่า ถ้าไม่ใช่มืออาชีพ ก็ลาออกไปได้นะครับ อย่าให้คนเขาแฮซแทกซ์ “รัฐบาลเฮง...” กันทั้งแผ่นดินเลย ขอบอก