ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจงานสร้างสถานีสูบน้ำคลองท่าทราย ตอนที่ 2

รอยร้าวที่ผนัง เพดานหลายแห่ง หลังเทศบาลนครนนทบุรี จ้างเอกชนกว่า 39 ล้านบาท ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองท่าทราย จังหวัดนนทบุรี แม้ผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี และผู้รับจ้าง จะมาตรวจสอบบ้านเรือนใกล้เคียงที่ได้รับความเสียหาย พร้อมให้คำมั่นว่าจะซ่อมแซมบ้านให้ แต่ยังมีข้อสังเกตว่าการซ่อมแซมจะทำให้บ้านมั่นคงแข็งแรงเพียงพอหรือไม่

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองท่าทราย เพื่อเพิ่มกำลังสูบน้ำจากเดิม บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแต่เกิดปัญหางานไม่เสร็จตามสัญญาเดือนตุลาคม ปีที่แล้ว ชาวบ้านจึงส่งเรื่องร้องเรียนคอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่ขยายผล เพราะทำให้น้ำในคลองไม่ได้ระบายจนเน่าเหม็น กระทบผู้อาศัยริมคลอง จากการลงพื้นที่ยังได้

รับข้อมูลจากช่างควบคุมงานว่าเกิดปัญหาแบบก่อสร้างไม่สัมพันธ์กับสภาพพื้นที่จริง โดยเทศบาลนครนนทบุรี จ้างออกแบบ เนื่องจากไม่มีบุคลากรเฉพาะทาง จึงต้องขยายเวลาให้ผู้รับจ้างไม่ต่ำกว่า 6 เดือน อีกทั้งดินเกิดการสไลด์ตัวเป็นอุปสรรคต่องานโครงสร้างอาคาร

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ตั้งข้อสังเกต งานก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาแบบก่อสร้าง ไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง แต่ผลกระทบที่เกิดกับบ้านเรือนใกล้เคียง มีรอยแตกร้าวมาจากการควบคุมงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่าง หรือไม่


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7