สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจเข้มไวรัสโคโรนา

เพื่อเป็นการย้ำให้เห็นมาตรการคุมเข้มการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่อาจติดมากับผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทย และตอบข้อสงสัยของสังคมในหลาย ๆ ประเด็น วานนี้ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงพาสื่อมวลชนไปดูมาตรการคุมเข้มดังกล่าวที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ไปติดตามจากรายงาน

ในทุก ๆ วัน จะมีนักท่องเที่ยวจากเมืองกวางโจว ประเทศจีน ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ มาลงที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเฉลี่ย 3 เที่ยวบินต่อวัน ไม่นับรวมเที่ยวบินที่มาจากเมืองอื่น ๆ ของประเทศจีน ซึ่งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ประจำท่าอากาศยานดอนเมือง ยอมรับว่ามีจำนวนไม่น้อย แต่เมื่อเทียบกับจำนวนเที่ยวบินที่ไปลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีมากถึงกว่า 10 เที่ยวบินต่อวัน และที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 4-5 เที่ยวบินต่อวัน ก็ถือว่ายังมีจำนวนน้อยกว่า แต่อย่างไรก็ตามมาตรการเฝ้าระวังนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในไทย ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้พาสื่อมวลชนไปดูที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาเข้า เพื่อชี้ให้เห็นว่า ไม่ว่าใครที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในไทย ต้องผ่านการตรวจวัดด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนเป็นด่านแรก

เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ที่ประจำอยู่ที่ด่านตรวจให้ข้อมูลว่า หากผู้ที่ผ่านเครื่องตรวจดังกล่าว มีอุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน 36.4 องศา ก็จะถูกเชิญไปตรวจวัดอาการป่วยซ้ำ พร้อมกับซักประวัติอย่างละเอียด หากพบว่าอยู่ในข่ายต้องสงสัยจะติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ก็จะส่งตัวไปรับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูรทันที แต่หากใครที่ยังมีอาการไม่ชัดเจน ก็จะให้บัตรคำแนะนำในการเฝ้าสังเกตอาการและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในบัตรแทน

สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาล่าสุดอีก 6 คน ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศข้อมูลอย่างเป็นทางการ ผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ยืนยันว่า มี 2 คน ที่พบว่ามีอาการป่วยตั้งแต่ที่สนามบิน และได้ส่งตัวไปรับการรักษาทันที ส่วนอีก 4 คนที่เหลือ หลังกลับไปสังเกตอาการแล้ว พบว่ามีอาการเริ่มต้นของการติดเชื้อไวรัส ก็รีบส่งตัวเข้ารับการรักษาทันทีในเวลาต่อมา

ส่วนมาตรการคุมดูแลสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานดอนเมือง มีการใช้มาตรการทำความสะอาดเคาน์เตอร์ทุก 1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องสวมถุงมือและสวมหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงาน และทุกเคาน์เตอร์จะมีน้ำยาล้างมือสำหรับให้นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ใช้ทำความสะอาดมือ เพื่อลดโอกาสสัมผัสเชื้อไวรัส นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย เช่น มีอาการไม่สบาย หรือตั้งครรภ์ ก็จะให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งก็เชื่อว่ามาตรการดังกล่าว จะเพียงพอต่อการดูแลสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน

ส่วนเรื่องที่มีกระแสข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จากการปฏิบัติหน้าที่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก็ได้เชิญเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวมายืนยันว่า เรื่องที่เป็นกระแสข่าวไม่เป็นความจริง

อีกมาตรการสำคัญที่ใช้ในการเฝ้าระวัง เมื่อพบผู้ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าติดไวรัส คือการเฝ้าระวังบุคคลใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัย รวมไปถึงผู้โดยสาร 2 แถวหน้า และ 2 แถวหลัง โดยจะมีการส่งข้อมูลการเข้าพักของบุคคลเหล่านี้ไปให้ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด เพื่อประสานกับสาธารณสุขจังหวัด เฝ้าระวังตรวจสอบหาเชื้อไวรัสภายใน 14 วัน เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาในไทย เป็นผู้ปลอดเชื้อไวรัส