7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านค้านโครงการขยายระบบส่งน้ำจากพังงาไปภูเก็ต

ชาวบ้านเมืองพังงา คัดค้านโครงการขยายเขตบริการน้ำประปาที่จะสูบน้ำจากพังงาส่งไปภูเก็ต เพราะปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ก็แทบไม่มีน้ำใช้

ตัวแทนชาวบ้าน และกำนันตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ร่วมหารือถึงโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา-สาขาภูเก็ต เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยชาวบ้านที่ตำบลถ้ำน้ำผุด มองว่าเป็นการใช้ทรัพยากรของจังหวัดพังงาเพื่อคนภูเก็ต ทั้ง ๆ ที่คนพังงาก็เจอกับปัญหาขาดแคลนน้ำเช่นกัน

นอกจากนี้ ระยะทางส่งน้ำจากพังงาไปภูเก็ต ประมาณ 70 กิโลเมตร ทำให้ต้องมีสถานีเพิ่มแรงดันน้ำหลายจุด ชาวบ้านมองว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า จึงอยากให้การประปาส่วนภูมิภาคทบทวนโครงการดังกล่าว

ด้าน นายทรงยศ นาคฤทธิ์ กำนันตำบลถ้ำน้ำผุด เปิดเผยว่า แม้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาชี้แจงรายละเอียดถึง 2 ครั้ง แต่ชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วย เพราะตอนนี้แหล่งน้ำในจังหวัดพังงาก็มีน้ำเหลืออยู่น้อย เช่น คลองพังงา ที่น้ำลดลงจนสามารถเดินข้ามคลองได้ หากมีการแบ่งน้ำไปให้จังหวัดภูเก็ตอีก ชาวบ้านที่พังงาก็จะเดือดร้อนเพราะไม่มีน้ำใช้ จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้เห็นใจคนในพื้นที่ด้วย