เจาะประเด็นข่าวค่ำ

สธ.ยืนยัน มีผู้ป่วย 14 คน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนารายใหม่ในไทยเพิ่ม

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าจากการติดตามคัดกรองผู้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจากต่างประเทศ 14 คน ในจำนวนนี้กลับบ้านแล้ว 5 คน ส่วนอีก 9 คน รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ทั้งหมดเดินทางมาจากประเทศจีน และยังไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศไทย

จากการตรวจสอบพบว่าตั้งแต่วันที่ 3 - 28 มกราคม มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวังสะสม 158 คน คัดกรองจากสนามบิน 29 คน มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอง 129 คน อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 62 คน ส่วนใหญ่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังคงรับไว้ในห้องแยกโรค 20 คน โดยเมื่อวานนี้ (28 ม.ค.) พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรครายใหม่ จำนวน 22 คน

รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าการพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคเพิ่มขึ้นทุกวัน แสดงถึงประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง คัดกรอง ถ้าตรวจเจอแล้ว ก็จะต้องช่วยควบคุมการแพร่ระบาด พร้อมยืนยันว่าในประเทศไทย ขณะนี้ผู้ป่วย ยืนยันทุกคนติดเชื้อมาจากต่างประเทศ แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ โดยขอให้ทุกคนดูแลร่างกายให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย”