7HD ร้อนออนไลน์

อนุทิน เชื่อมั่นระบบคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนามีมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน

นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อติดตามมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคปอดอักเสบจากประเทศจีน โดยมีเรืออากาศโทธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ รายงานว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ยกระดับการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ โดยเน้นการตรวจคัดกรองทุกสายการบินที่เดินทางมาจากประเทศจีน

ด้านนายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและดูความพร้อมของมาตรการต่าง ๆ ซึ่งมั่นใจว่าทุกหน่วยงานทำงานเป็นทิศทางเดียวกันในการทำให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนมากที่สุดและยังเป็นการดูแลนักท่องเที่ยวให้เกิดความเชื่อมั่นในการมาท่องเที่ยวในไทย

นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังร่วมแจกแอลกอฮอล์เจลให้กับผู้โดยสารทั้ง 27 คน ที่เดินทางมากับสายการบินสปริงแอร์ไลน์ จากเซี่ยงไฮ้ด้วย