7HD ร้อนออนไลน์

สธ. เตรียมส่งตรวจชิ้นเนื้อ-ผ่าพิสูจน์ศพ นทท.จีน ที่เชียงใหม่

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 กล่าวถึง กรณีการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวจีนที่รีสอร์ตในจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ได้ส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สอบสวนโรค หลังรับรายงานว่าผู้เสียชีวิตเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน อายุ 32 ปี เดินทางจากเมืองกวางโจว บินตรงมาลงที่เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มกราคม เบื้องต้นเพื่อนผู้เสียชีวิตแจ้งว่า ไม่มีอาการผิดปกติมาก่อน ไม่มีไข้ ไอ หรือหอบเหนื่อยมาก่อน ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ของผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แต่สอบสวนพบว่าได้ดื่มสุราตั้งแต่ช่วงเย็น

อย่างไรก็ตาม ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ได้เก็บตัวอย่างเนื้อปอดผู้เสียชีวิต ส่งตรวจการติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการ และเตรียมผ่าศพพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป สำหรับเพื่อนที่ผู้เสียชีวิตเดินทางมาพบ 4 คน ขณะนี้ทุกคนอาการปกติ
สำหรับการใส่ชุดและอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อของเจ้าหน้าที่นั้น เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน