ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องบ่อทรายปล่อยน้ำทำนาข้าวเสียหาย ตอนที่ 1

เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานานปีเศษ นับตั้งแต่ชาวบ้านตำบลวัดตะกู ตำบลกบเจา และตำบลวัดยม รวม 42 ราย ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริต ตามติดกลโกง "ร้องบ่อทรายปล่อยน้ำทำนาข้าวเสียหาย จ.พระนครศรีอยุธยา" วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ว่าได้รับผลกระทบจากผู้ประกอบการบ่อทรายลูกพญาแล ปล่อยน้ำลงคลองชลประทาน ชาวบ้านสูบน้ำไปใช้ด้วยความไม่รู้ ทำให้นาข้าวเสียหาย

หลังรับเรื่อง นายอำเภอบางบาล เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมประสานสำนักงานพัฒนาที่ดิน เก็บตัวอย่างดินและน้ำไปตรวจสอบ พบว่า ค่า PH ของดินอยู่ที่ 2.5 ซึ่งถือว่าเค็มมาก ไม่สามารถใช้ทำการเกษตรได้ ด้านผู้ประกอบการบ่อทราย ยอมรับ ปล่อยน้ำเสียจากการเปิดหน้าดินเพื่อดูดทรายลงคลองชลประทานจริง และได้สูบน้ำเข้ามาไล่มวลน้ำเค็มออกแล้ว แต่ไม่สามารถชดเชยความเสียหายไร่ละ 3,000 บาทได้ เนื่องจากเคยจ่ายเงินเยียวยาไปก่อนหน้านี้แล้ว ขณะที่ชาวบ้าน ยืนยัน เป็นค่าชดเชยนาล่ม ไร่ละ 1,440 บาท โดยไม่ทราบว่า จะส่งผลระยะยาวทำให้ดินเค็มเช่นนี้

เมื่อไม่ได้ข้อยุติ ชาวบ้านจึงร้องเรียนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขยายผลกันต่อในวันพรุ่งนี้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7