ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาวิจัยหาแนวทางต่อสู้โรคมะเร็งมาอย่างต่อเนื่อง อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติจนเป็นที่ประจักษ์

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาวิจัยหาแนวทางต่อสู้โรคมะเร็งมาอย่างต่อเนื่อง อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติจนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด