เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้วิถีไทย : เที่ยวน่าน...เนิบเนิบ ที่ชุมชนท่องเที่ยวบ่อสวก ถิ่นฐานโบราณคดี

เช้านี้ที่หมอชิต - เช้านี้วิถีไทยสัปดาห์นี้ ตามคุณวาเนสสา สมัคศรุติ ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างช้า ๆ สัมผัสวิถีชาวเมืองน่าน ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ่อสวก ซึ่งเป็นพื้นที่น่านเมืองเก่า ที่ยังคงเอกลักษณ์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม มีการอนุรักษ์การหีบอ้อยแบบโบราณ และเรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดี มีการขุดพบเตาเผาโบราณอายุเก่าแก่กว่า 750 ปี

จูงรถถีบเที่ยวน่านเนิบเนิบ สัมผัสธรรมชาติสงบเงียบ เรียบง่าย ทายทักแสงตะวันปะทะไอหมอกที่ลอยเอื่อย ๆ เหนือผิวน้ำ เช้านี้...ที่เมืองเก่าน่าน เข้าวัดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระธาตุศรีจอมบ่อสวก

เข้าวัดทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ได้เวลาไปเรียนรู้วิถีชุมชนคนบ่อสวกที่บ้านป่าคา ช่วงนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคม เป็นฤดูกาลทำน้ำอ้อย ซึ่งชาวบ้านยังอนุรักษ์ลานหีบอ้อยโบราณ อันเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่หาชมได้ยาก

หลังจากได้น้ำอ้อยที่หีบออกมาแล้ว ก็นำไปต้มในกระทะ เคี่ยวอีกประมาณ 3 ชั่วโมงจนหนืด ได้ผลผลิตเป็นน้ำอ้อยแก่ง น้ำอ้อยกะ และน้ำอ้อยก้อน รสชาติหอมหวาน นำมาประกอบอาหารพื้นถิ่นกับสมุนไพรไส้เมี่ยง อร่อยล้ำลำ

และอีกแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชน ก็คือ กลุ่มคนปั้นดินถิ่นฐานโบราณคดี ที่มีการขุดพบเตาเผาโบราณอายุกว่า 750 ปี ซึ่งในอดีตเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบดินเผาที่สำคัญของล้านนา

เอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาที่นี่ คือ ลวดลายอินธนู และลายนกฮูกที่อยู่บนฝาหม้อ และยังได้นำลวดลายมาประยุกต์ลงบนผืนผ้าของกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง จนกลายมาเป็นผ้าทอมือที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัด ภายใต้แบรนด์น่านเน่อเจ้า ทั้งยังเป็นของที่ระลึกชุมชนบ่อสวก ที่ผ่านการปลุกเสกเป็นวัตถุมงคลสวมใส่ติดตัว เพื่อความเป็นสิริมงคล

กว่า 7 ศตวรรษที่ผ่านมา สืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น จนมาเป็นชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ่อสวก ชุมชนแห่งภูมิปัญญาที่มีชีวิต ความสุขที่สัมผัสได้อย่างลึกซึ้ง เมื่อเราเรียนรู้การใช้ชีวิตให้ช้าลงตามวิถีคนน่านเนิบเนิบ