ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องบ่อทรายปล่อยน้ำทำนาข้าวเสียหาย ตอนที่ 2

หลังชาวบ้าน 3 ตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม วันที่ 30 ตุลาคม 2561 อำเภอบางบาล ได้ประสานสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา เก็บตัวอย่างดินและน้ำไปตรวจเมื่อเดือนพฤศจิกายน  พบว่าความเค็มของดินเกินมาตรฐานมาก ไม่สามารถเพาะปลูกได้ ด้านเจ้าของบ่อทรายลูกพญาแล ยอมรับปล่อยน้ำจากการขุดหน้าดินลงคลองลาดช้าง ก่อนไหลไปสู่คลองชลประทานที่ชาวบ้านสูบไปใช้ทำนาข้าว เป็นระยะเวลา 1 เดือน แนวทางแก้ไข ได้ปล่อยน้ำเข้าคลองชลประทานเพื่อไล่น้ำเค็มออกและจ่ายค่าชดเชยนาล่ม ไร่ละ 1,440 บาท

น่าสังเกตว่าหลังผลตรวจระบุดินเค็ม ไม่สามารถเพาะปลูกได้ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเรียกร้องค่าชดเชยไร่ละ 3,000 บาท เพื่อฟื้นฟูสภาพดิน แต่ผู้ประกอบการบ่อทราย ไม่ยินยอม จะขอรับผิดชอบด้วยการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวและใส่ปุ๋ยให้ เมื่อไม่ได้ข้อสรุปชาวบ้านจึงส่งเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ร่วมขยายผล จากการลงพื้นที่ยังพบข้อสังเกตมีการถมดินปิดกั้นทางสาธารณะ หรือไม่

เจ้าของบ่อทราย ยืนยันยินดีชดเชยค่าเสียหายแต่ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ด้านอดีตผู้ว่า สตง. ฝากข้อสังเกตการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้..

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมฝ่ายปกครอง จะรังวัดแนวเขตที่ดินว่ามีการปิดกั้นทางสาธารณะ หรือไม่ต่อไป

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7