7HD ร้อนออนไลน์

รมว.มหาดไทย กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด พร้อมรับมือและติดตามการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการจังหวัดทุกจังหวัด ให้เตรียมความพร้อมป้องกัน กรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยให้ทุกจังหวัดติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีสนามบินและมีความเสี่ยงจากการนักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างประเทศ


นอกจากนี้ยังสั่งให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทำแผนเผชิญเหตุการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เช่น การกักกันโรค การคัดกรองผู้โดยสาร การเตรียมความพร้อมทางบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงยาเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์การป้องกันโรค เร่งรัดสร้างการรับรู้ของประชาชนผ่านกลไกการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้าใจถึงสถานการณ์และหากจังหวัดใดพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเวลา 16.30 น. เป็นประจำทุกวัน