เจาะประเด็นข่าวค่ำ

กทม.- ปริมณฑลลมสงบ ทำค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐานหลายพื้นที่

สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ตลอดทั้งวัน พบคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพบค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ 

โดยช่วงเช้าตรวจพบค่าระหว่าง 40 - 72 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ช่วง 12.00 น. อยู่ระหว่าง 45- 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ครอบคลุม 47 พื้นที่ 

ล่าสุดเมื่อเวลา 15.00 น. พบว่าพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐานในแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จำนวน 47 พื้นที่ อยู่ระหว่าง 42-75  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงสุดอยู่ในพื้นที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วัดได้ 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

ข้อมูลจากแอปพลิเคชัน Air Visual ระบุ เมื่อเวลา 16.30 น. สภาพอากาศโดยทั่วไปของกรุงเทพฯ ตามมาตรฐาน CN AQI อยู่ที่ 116 ติดอันดับ 5 เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก สาเหตุเกิดจากลมสงบเกือบตลอดทั้งวัน ทำให้ฝุ่นละอองมีการกระจายตัวน้อย

ของคุณภาพ Facebook : กรมควบคุมมลพิษ