7HD ร้อนออนไลน์

3 ผู้สมัคร สส.ชิงดำ เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง จ.กำแพงเพชร

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้รายงานผลการเปิดรับสมัครเลือกตั้ง สส.เขต 2 กำแพงเพชร แทนตำแหน่งว่าง หลังเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัคร มีผู้เดินทางมาสมัครรวมทั้งสิ้น 3 คน

โดยในวันแรกที่เปิดรับสมัคร นายเพชรภูมิ อาภรรัตน์ พรรคพลังประชารัฐ ได้เดินทางเข้ามาสมัครเป็นคนแรก นับเป็นเป็นผู้สมัครหมายเลข 1 ขณะที่นายอิทธิพล แตงเล็ก จากพรรคภาคีเครือข่ายไทย ผู้สมัครหมายเลข 2 และ นายกัมพล ปัญกุล พรรคเพื่อไทย ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้เดินทางมาลงสมัครรับการเลือกตั้ง ในวันที่ 1 ก.พ. 63 เป็นวันที่ 4 ของการเปิดรับสมัคร

นายธนบูรณ์ สินมานะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า อย่างไรก็ตามในวันนี้ ทางสำนักงาน กกต. ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 2 กำแพงเพชร มีหน่วยเลือกตั้ง 296 หน่วย 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพรานกระต่าย, อำเภอลานกระบือ, อำเภอโกสัมพีนคร, อำเภอไทรงาม (เฉพาะตำบลมหาชัย ตำบลหนองคล้า ตำบลหนองทอง และตำบลพานทอง), อำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะตำบลสระแก้ว) ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้ง หากพบไม่มีรายชื่อตนเอง หรือหากเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งเพิ่มเข้ามาในทะเบียนบ้าน ให้รีบแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อออก จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563