สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบทั่วทิศ ต้านทุจริตทั่วไทย

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ นอกจากลงพื้นที่ตรวจสอบทั่วทิศ ต้านทุจริตทั่วไทยแล้ว ยังเตรียมนำข้อมูลโครงการสำคัญมาเสนอเพื่อเพิ่มความเข้มข้น ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา