ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามการแก้ไขอาคารสรรพากร ทิ้งร้าง

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง จ้างเอกชนปรับปรุงอาคารสถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร เริ่มสัญญาวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 23 พฤษภาคมนี้ ต้องใช้งบประมาณอีกกว่า 326 ล้านบาท จากเดิมที่กรมสรรพสามิต ใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2539-2541 ไปแล้ว 230 ล้านบาท ก่อสร้างอาคาร 6 หลัง บนเนื้อที่กว่า 11 ไร่ แบ่งเป็นอาคารฝึกอบรม, อาคารที่พักอาศัย และอาคารกีฬา เริ่มดำเนินการปี 2539 ส่งมอบงานและตรวจรับเดือนมกราคม 2546 แต่ทว่างานก่อสร้างไม่เสร็จตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งต้องใช้งบประมาณ รวม 265,098,500 บาท เพื่อตกแต่งภายในและงานระบบต่างๆ เนื่องจากกรมสรรพสามิต ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ โครงการนี้ จึงถูกชะลอไว้ ส่งผลให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์มานานกว่า 10 ปี

จากนั้นกรมสรรพสามิต โอนทรัพย์สินส่วนนี้ให้กรมสรรพากร ในปี 2557 คอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเข้าขยายผลปี 2558 โดยอธิบดีกรมสรรพากร ในขณะนั้น มั่นใจหลังได้รับถ่ายโอนทรัพย์สินมีแนวทางที่จะใช้ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยชาติประหยัดเงินแผ่นดินได้หลายร้อยล้านบาทต่อปี

ล่าสุดคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ร่วมกับอดีตผู้ว่า สตง. พบว่ากรมสรรพากร ได้รับงบประมาณปี 2562 อยู่ระหว่างการปรับปรุง เพื่อใช้เป็นสถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร โดยตัวแทนบริษัทผู้ควบคุมงาน ยืนยันสร้างเสร็จทันกำหนดเดือนพฤษภาคม แน่นอน แต่ปฏิเสธให้สัมภาษณ์

แนวทางการใช้ประโยชน์จะเป็นอย่างไร คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามมานำเสนอต่อไป..

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7