7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านเมืองใหม่เขารูปช้าง จ.สงขลา ร้องไม่มีน้ำประปา-ไฟฟ้าใช้ มานานกว่า 4 ปี

ชาวบ้านจังหวัดสงขลา เรียกร้องให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ตรวจสอบและแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านไม่ได้มาตรฐาน หลังต้องมานานกว่า 4 ปี

ชาวบ้านในโครงการหมู่บ้านมั่นคงเมืองใหม่เขารูปช้าง หมู่ 7 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รวมตัวร้องเรียนกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ว่าเดือดร้อนจากระบบสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านไม่ได้มาตรฐาน ทั้งสภาพของตัวบ้าน ถนนภายในชุมชนที่ยังเป็นถนนดินแดง และไม่มีท่อระบายน้ำ นอกจากนี้ยังมีปัญหาระบบไฟฟ้าและน้ำประปาด้วย

ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า โครงการหมู่บ้านมั่นคงเมืองใหม่เขารูปช้าง เป็นโครงการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ที่รองรับผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงเส้นทางรถไฟในตัวเมืองสงขลา แต่จากปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้

จากการตรวจสอบเบื้องต้นของผู้สื่อข่าว พบว่าบ้านในโครงการ 147 หลัง ซึ่งมีทั้งห้องแถวและบ้านแฝด ภายในตัวบ้านแต่ละหลังไม่มีการปูพื้นกระเบื้อง ห้องน้ำไม่มีสุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาก็ไม่มี รวมทั้งสภาพโดยรอบของโครงการก็ไม่เรียบร้อย จึงทำให้ชาวบ้านเรียกร้องให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้ดูแลโครงการนี้เข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานของผู้บริหาร ว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไร พร้อมหาแนวทางแก้ไข เพราะปัญหานี้ถูกปล่อยทิ้งมานานกว่า 4 ปีแล้ว