ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทำได้ ใช้เป็น : ทำ Coworking Space ให้ได้กำไร

ปัจจุบันธุรกิจ Coworking Space เกิดขึ้นมาก และพัฒนารูปแบบการให้บริการลูกค้าอย่างทันสมัย แต่ถึงจะมีคนทำธุรกิจนี้มาก ธุรกิจนี้ก็ยังน่าสนใจ สอดคล้องกับพฤติกรรมการทำงานการใช้ชีวิตของคนเรามากขึ้น ติดตามดูกันว่า ถ้าจะทำธุรกิจนี้ให้ได้กำไรต้องมีวิธีการอย่างไร...