ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าตรวจถนนและวางท่อระบายน้ำเขตบางกะปิ ตอนที่ 1

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน คอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน กลับไปขยายผลเรื่องนี้จากผู้อำนวยการเขตบางกะปิ กรณีประชาชนสงสัยงานสร้างบ่อพักและวางท่อระบายน้ำตามภาพที่ประชาชนบันทึกไว้ คือ บริเวณถนนเสรีไทย ซอย 7 เชื่อมซอยศรีบูรพา 22 ค่าก่อสร้าง 18,956,360 บาท ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่

ก่อนหน้านี้เพจดังอย่าง ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ก็ออกมาตั้งข้อสังเกตคุณภาพงานก่อสร้าง พร้อมฝากไปยัง สตง. ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินช่วยติดตาม โดยเจ้าหน้าที่ให้ทีมข่าวและผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนรอที่ห้องรับรอง แต่สุดท้ายกลับมอบหมายผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายโยธามาพบ พร้อมปฏิเสธให้สัมภาษณ์ ระบุเกินอำนาจหน้าที่

โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ สามารถให้ข้อมูลทีมข่าวไปตามข้อเท็จจริงได้ ทั้งคู่ยอมรับว่า งานก่อสร้างบ่อพักและท่อระบายน้ำที่ปรากฏในคลิป ไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาจ้าง หลังเป็นข่าวได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้ว

กรณีนี้นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานเขตบางกะปิ ชี้แจงกับทีมข่าวและผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน วันที่ 20 มกราคมว่า งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ยาวประมาณ 988 เมตร เป็นไปตามมาตรฐานงานทางกรุงเทพมหานครตามแบบ มน.-05 คือ ไม่มีงานเทคอนกรีตหยาบ ยืนยันไม่คิดค่างานส่วนนี้ และไม่กระทบความมั่นคงแข็งแรง อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ เนื่องจากเกินอำนาจหน้าที่ ขยายผลกันต่อในวันพรุ่งนี้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7