7HD ร้อนออนไลน์

บิ๊กแดง ออกกฎเหล็ก 6 ท่าห้าม ขณะแต่งเครื่องแบบทุกชนิด

ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ หรือ บิ๊กแดง ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) มีคำสั่งแจ้งไปยังระดับผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับกองร้อย และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ขอให้กำชับผู้ใต้บังคับบัญชา เรื่อง 6 ท่าต้องห้าม ในขณะที่สวมเครื่องแบบทุกชนิด เพื่อความเป็นระเบียบของกำลังพลของกองทัพบก ดังนี้

1. ห้ามยืนกอดอก
2. ห้ามยืนเท้าเอว
3. ห้ามยืนล้วงกระเป๋า
4. ห้ามยืนเอามือไขว้หลัง
5. ห้ามยืนเอามือประสาน
6. ห้ามนั่งไขว่ห้าง

ทั้งนี้ รวมถึงการติดเครื่องหมายแสดงความสามารถ ห้ามซื้อมาติดเอง ต้องสำเร็จตามหลักสูตรจริงเท่านั้น และงดใส่แหวน สายสิญจน์ หรือสร้อยข้อมือ ส่วนนาฬิกาสามารถใส่ได้แต่ต้องมีสีไม่ฉูดฉาด หรือใส่เพื่อแสดงถึงฐานะ รวมทั้งสร้อยคอ สามารถใส่ได้ แต่ต้องไม่สั้นขึ้นมาให้เห็นอยู่บนเสื้อ และต้องไม่ใส่เพื่อแสดงถึงฐานะ เช่นกัน

โดยผู้บังคับบัญชาในกรม จะไม่ลงไปตรวจที่หน่วยแบบจ้องจับผิด แต่หากตรวจพบโดยบังเอิญ จะถือว่าผู้บังคับบัญชาโดยตรงของกำลังพลนั้น ปล่อยปละละเลย สำหรับกำลังพลที่กระทำผิดระเบียบ จะส่งไปเข้าฝึกทบทวน และให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นผู้ฝึก พร้อมขอให้ ผบ.ร้อย. / ฝอ. กำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/02/04/266ท่าห้าม.JPG