ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ที่กองร้อยทหารพราน 4412 บ้านเจาะกือแย ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน 50 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ ขอให้ทุกฝ่ายร่วมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน เพราะทุกคนคือคนไทย โดยเจ้าหน้่าที่ทุกนายต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง
 
จากนั้น เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 52/3 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวนายอนุกูล-นางยุพิน ขุนแก้ว ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตำบลควนโนรี อำเภอโพธิ์ทอง ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์กลับจากตลาดนัดหนองครก ส่วนเด็กหญิงจันทรากานต์ อินทรพรหม ได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวขุนแก้วเป็นล้นพ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด