ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และยะลา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส รวม 50 ชุด พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ โอกาสนี้ ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่รอบฐานปฏิบัติการฯ พร้อมชี้แนะให้เพิ่มความแข็งแรงของรั้ว และพูดคุยกับญาติของสมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุวัต กอเดร์ เจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบลร่มไทร ที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ซึ่งทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้น ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ สมาชิกเอกมนัส ซำเซ็ง เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลร่มไทร ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามและระเบิดแสวงเครื่องแบบขว้างโจมตีฐานชุดคุ้มครองตำบลร่มไทร บ้านไอดีแย อำเภอสุคิริน เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าว และขอให้หายจากอาการป่วยโดยเร็ว ยังความปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่สมาชิกเอกมนัสและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมกับเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 50 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลสะเอะ ณ ฐานปฎิบัติการชุดคุ้มครองตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน พร้อมกับได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มากล่าวกับเจ้าหน้าที่ฯ ให้ได้รับทราบ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้ ได้เยี่ยมชมฐานปฎิบัติการฯ พร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่

ในตอนบ่าย เดินทางไปยังโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชประสงค์ให้เด็กยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโอกาสทางการศึกษาในสายวิชาชีพ โดยประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ปัจจุบัน เปิดสอนหลักสูตรวิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตร ช่างเชื่อม และช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 10 มีศิษย์พระดาบส จำนวน 77 คน ใช้เวลาเรียนหลักสูตร 1 ปี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด